• HOME
  • Universal Joint
  • OTHERS
  • Font size : A- A+
Toyo No. Fig. Original No. Koyo No. Matsuba No. Dm/m Om/m Lm/m Net Weight Gross Weight Car Name Model Year
TDUMP-1 B KAWANISHI(S) HM2058 UJ912 20 57.5 180 250 KAWANISHI DUMP (SMALL TYPE)
TDUMP-2 E KAWANISHI(L) HM2577FI UJ911 25 77 300 370 KAWANISHI DUMP (LARGE TYPE)NEW TYPE
TDUMP-3 H KONGO UJ910 22 62 270 340 KONGO DUMP